پروپوزال طراحی الگوی ارتباط بین بازارمداری، یادگیری‌مداری، نوآوری‌مداری، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد

فرضیه ‏های تحقیق: فرضیه ۱: بین بازارمداری و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد. فرضیه ۲: بین بازارمداری و نوآوری‌مداری ارتباط مثبت وجود دارد. فرضیه ادامه مطلب