پایان نامه ترومای لگن

پایان نامه ترومای لگن رشته پزشکی

با بیش از ۴۰ صفحه با فرمت word + فهرست بندی و صفحه بندی آماده

 

مروری بر آناتومی لگن ۴
آسیبهای احشائی در ترومای لگن ۸
آسیبهای احشائی در ترومای لگن با دو مکانیسم ایجاد می شوند: ۹
طرز برخورد و بررسی بیماران با ضایعات لگن ۱۰
REFERENCES: 12
شکستگی _ در رفتگی های سر فمور ۱۴
اندیکاسیون جراحی در شکستگی لگن ۱۸
REFERENCES: 20
دیسپلازی تکاملی هیپ( Developmental Dysplasia of hip ) 23
مقدمه: ۲۴
علائم بالینی: ۲۵
تشخیص : ۲۵
درمان: ۲۵
گزارش یک مورد بهبود خود به خودی و بدون عارضه شکستگی گردن استخوان فمور بدون هیچ روش جراحی ۲۷
عنوان مکرر)Running title( بهبود خودبخودی شکستگی گردن استخوان فمور ۲۸
خلاصه : ۲۹
Abstract: 29
مقدمه : ۳۰
گزارش مورد ۳۲
بحث : ۳۲
References: 35
شکل ۱ : اولین گرافی تهیه شده از بیمار که شکستگی گردن فمور در آن مشهود است. ۳۹
شکل ۲: گرافی بیمار چندین ماه بعد از مراجعه اولیه ۴۰
 مقدمه 
لگن یک حلقه استخوانی است که از دو استخوان هیپ راست و چپ(در جلو و طرفین) و دو استخوان خاجی و دنبالچه (در عفب) تشکیل شده است. هراستخوان هیپ شامل سه قسمت ایلیوم، ایسکیوم و پوبیس می باشد. در نوزادان و کودکان این سه قسمت توسط نوارغضروفی بهم متصلند تا اینکه در سنین ۱۷-۱۵ سالگی توسط استخوان بهم جوش خورده اند.آثار جوش خوردن سه قسمت فوق بر روی استابولوم (حفره فنجانی شکل برای قرار گیری سر استخوان ران) مشهود است.استخوان هیپ یک استخوان تخت وچهار گوش است دارای دو سطح( داخلی و خارجی) و چهار کنار(فوقانی، تحتانی، قدامی و خلفی) است.
در سطح خارجی استخوان هیپ یک فرورفتگی عمیق بنام استابولوم وجود دارد که با سر نیمکره ای شکل استخوان ران مفصل می گردد. در قسمت تحتانی جدار استابولوم بریدگی استابولار وجود داردکه یک رباط عرضی بنام رباط استابولار دو لبه آنرا به  هم متصل کرده و لبه استابولار را به یک حلقه کامل تبدیل می کند.به لبه استخوانی استابولوم یک سجاف لیفی غضروفی  بنام لابروم استابولارمی چسبد که عمق حفره مفصلی را افزایش می دهد.عمق کف حفره استابولوم را حفره استابولارمی نامند .رباط گرد سر فمور به لبه بریدگی و حفره استابولار می چسبد.بخشی ازاستابولوم که مابین لبه و حفره استابولار قرار دارد بصورت یک سطح مفصلی هلالی شکل است که از غضروف مفصلی پوشیده شده و با سر فمور مفصل می شود. درکنار خلفی استخوان هیپ دو بریدگی سیاتیک بزرگ و کوچک قرار دارند که توسط خار سیاتیک یا خار ایسکیوم از هم جدا می شوند این بریدگی ها توسط رباط های ساکروتوبروس و ساکرواسپاینوس به ترتیب به سوراخ های سیاتیک بزرگ و کوچک تبدیل می شوند. از سوراخ سیاتیک بزرگ عضله پریفورمیس، عصب سیاتیک، عروق وعصب پودندال داخلی، عصب ابتوراتور داخلی،عصب جلدی رانی خلفی، عروق و عصب گلوتئال فوقانی و تحتانی عبور می کنند.از سوراخ سیاتیک کوچک عروق وعصب پودندال داخلی، عصب ابتوراتور داخلی ، تاندون عضله ابتوراتور داخلی عبور می کنند.
ایلیوم بخش پهن و فوقانی استخوان هیپ می باشد و دارای ستیغ ایلیاک است ستیغ ایلیاک بین خار خاصره ای قدامی فوقانی و خلفی فوقانی واقع شده است.بر روی قسمت خلفی سطح داخلی ایلئوم سطح اوریکولار بزرگی جهت مفصل شدن با ساکروم وجود دارد.خط ایلئوپکتینال در این سطح قرار دارد که لگن حقیقی را از لگن کاذب جدا می کند.ایسکیوم بخش تحتانی و خلفی استخوان هیپ است که دارای یک تنه ، یک شاخ، خار ایسکیال ونیزیک برجستگی ایسکیال بر روی بخش تحتانی سطح خلفی تنه است.پوبیس بخش قدامی استخوان هیپ است که دارای یک تنه وشاخهای پوبیک فوقانی و تحتانی است .تنه پوبیس دارای ستیغ پوبیس و تکمه پوبیس است و با واسطه دیسک اینترپوبیک در برابر استخوان پوبیس سمت مقابل قرار گرفته و سمفیز پوبیس را می سازند.شاخ فوقانی پوبیس به سمت عقب و بالا و خارج امتداد دارد و در بالای سوراخ ابتوراتور به استابولوم می رسد. شاخ تحتانی پوبیس با شاخ ایسکیوم در سال ۷ تا ۸ به هم جوش خورده و قوس ایسکیوپوبیک را بوجود می آورند.مابین دو بخش پوبیس و …..

کد پروژه:۹۲۵

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۴۹۰۰تومان

                   راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.