پایان نامه حفاری در سنگهای سخت

پایان نامه حفاری در سنگهای سخت رشته مهندسی معدن

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت حفاری معدن طلا

بیش از ۲۷۹ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

مقدمه : ۹
فصل اول ۱۰
۲۱-۳-۱- کانی های اصلی طلا: ۱۸
۲-۳-۱- کانی های فرعی طلا: ۲۰
۵-۱-خواص شیمیایی :   ۱-۵-۱- خواص شیمیایی طلا: ۲۳
۱- کانسارهای مس پورفیری نوع مونزونیتی: ۳۲
۸-۱- کانسارهای طلا: ۳۶
۳-۸-۱- کانسارهای طلای فانروزوئیک: ۳۹
۹-۱- ژئو شیمی طلا: ۴۰
فصل دوم ۴۴
۱-۲- حوزه فلززایی طلا – پلی متال ترود – چاه شیرین: ۴۴
۶-۲- حوزه فلز زایی کرمان – زریگان: ۴۷
بیرجند – خاش: ۴۷
۹-۲- حوزه فلززایی مس و طلای ده سلم – خوسف: ۴۸
۱۲-۲- کانسار ارغش:    موقعیت جغرافیایی : ۵۲
۱۳-۲- کانسار طرقبه: ۶۳
۱-۱۴-۲-  موقعیت جغرافیایی: ۶۴
شکل۱۳-۲- ناحیه مورد مطالعه در ۴۰ کیلومتری جنوب سقز ۶۴
۲-۱۴-۲- زمین شناسی: ۶۴
۱۵-۲- منطقه زرمهر: ۶۸
۱-۱۵-۲-زمین شناسی: ۶۸
۱۷-۲- طلای آستانه:   ۱-۱۷-۲-  موقعیت جغرافیایی: ۸۲
۲-۱۷-۲- زمین شناسی: ۸۲
۱۸-۲- منطقه کلاته تیمور: ۸۶
۱۹-۲- کانسار طلای گلوگاه:  ۱-۱۹-۲-  موقعیت جغرافیایی: ۸۹
۲۰-۲- کانسار قزل اوزن: ۹۶
۴-۲۰-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده: ۹۹
۲۱-۲- کانسار طلای شرف آباد: ۱-۲۱-۲- موقعیت جغرافیایی: ۱۰۳
۱-۲۲-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده: ۱۱۲
۶۱-۲- نمایی از عملیات حفاری در ناحیه ۱۱۸
۲۴-۲- کانسار نبی جان:  ۱-۲۴-۲-  موقعیت جغرافیایی: ۱۲۱
۲۵-۲- منطقه سیاه کلان: ۱۲۶
۲۶-۲- کانسار سرچشمه : ۱۳۰
۲۷-۲- طلا در کانسار مس قلعه زری:  ۱-۲۷-۲-  موقعیت جغرافیایی : ۱۳۲
۲۸-۲- کانسار طلای خاروانا: ۱-۲۸-۲- موقعیت جغرافیایی: ۱۳۴
۲۹-۲- کانسار قلعه جوق: ۱-۲۹-۲- موقعیت جغرافیایی: ۱۳۵
فصل سوم ۱۳۸
تولیدات طلا در برخی معادن دنیا و نقش آن در اقتصاد جهان ۱۳۸
۱-۳- طلا در جهان: ۱۳۹
۱-۱-۳- ماه جولای : ۱۳۹
۲-۱-۳- ماه آپریل: ۱۴۰
۳-۱-۳- ماه آگوست: ۱۴۳
۴-۱-۳- ماه فوریه: ۱۴۴
۵-۱-۳- ماه ژانویه: ۱۴۵
۶-۱-۳- ماه ژوئن: ۱۴۷
۷-۱-۳- ماه مارس: ۱۴۹
۸-۱-۳- ماه می: ۱۵۱
۹-۱-۳- ماه سپتامبر: ۱۵۲
۱۰-۱-۳- ماه اکتبر: ۱۵۴
فصل چهارم ۱۵۶
مصارف طلا در دنیا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن ۱۵۶
۱-۱-۴- مصارف درمانی طلا:    ا ۱۶۱
۲-۴- روش‌های اکتشافی طلا: ۱۶۲
 (shaft-sinking) 167
۵ ۱-۵-۴- ذخیره قطعی(proved)  : ۱۷۱
۱-۶-۴- حفر تونل‌های اکتشافی ۱۷۲
۲-۷-۴- جعبه شن شویی(sluice box)   : ۱۸۳
۱۰-۴- روش‌های کانه‌آرایی کانسنگ‌های طلا : ۱۹۳
۲-۱۰-۴-اصول روش ملقمه‌سازی: ۱۹۳
۳-۱۰-۴- روش‌های ثقلی: ۱۹۴
۱۱-۴- جیگ:( Jig ) 195
۱۴-۴- مخروط ریچارد:( Richard Cones ) 200
۱۸-۴- کوپلاسیون یا غالگذاری: ۲۰۴
۱۹-۴- واحد نیمه صنعتی ( پایلوت): ۲۰۵
۱-۱۹-۴- ظرفیت پایلوت:    . ۲۰۷
۲۰-۴- عوامل موثردرحلالیت طلا :. ۲۱۳
۵-۲۰-۴- اثر نور وسطح:   ۲۱۷
۷-۲۰-۴-اثر مواد شیمیایی استفاده شده در فلوتاسیون: ۲۱۷
۱-۲۱-۴-کانی ها و ترکیبات مس :    (Cu2(CNS)2 ) . 218
۳-۲۲-۴- کانی های تلور:     ۲۲۱
۱-۲۳-۴-روش پودر روی. ۲۲۲
فصل پنجم ۲۴۲
موقعیت طلای ایران در مقایسه با جهان و بررسی ذخایر و تجارت جهانی طلا ۲۴۲
۱-۵- عیار طلا : ۲۴۲
۸-۵- ارزیابی عوامل اقتصادی یک ذخیره طلا:   . ۲۶۰
۹-۵- ذخایر ارز و طلای ایران: ۲۶۰
۱۵-۵- امکان سنجی تولید طلا در ایران: ۲۷۶
نتیجه گیری: ۲۷۶
منابع و مأخذ: ۲۷۹

 چکیده حفاری در سنگهای سخت

در این پروزه سعی شده است به بررسی کلیه مطالب مربوط به طلا اعم از  خصوصیات و اهمیت اقتصادی طلا در جهان،فعالیتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور،تولیدات و نوسانات قیمت طلا در ایران وجهان،اقتصاد جهانی طلا،طریقه اکتشاف،استخراج و استحصال طلا،موقعیت طلای ایران در مقایسه با جهان،بررسی ذخایر و تجارت جهانی طلا و در نهایت امکان تولیدطلا درایران پرداخته شده است.
از آنجا که کشور ما در خاورمیانه از نظر ذخایر ارز و طلا در موقعیت بسیار ارزشمندی است اما با وجود این در بسیاری از مناطقی که وجود طلا در آنجا محرز شده است اما امکان استخراج و استحصال آن وجود ندارد.
زیرا عواملی اعم ازوجود شرایط نامناسب آب وهوائیدر محل،موقعیت جغرافیائی نا مناسب محل وجود ماده معدنی ،عدم وجود مکانیسم پیشرفته جهت استخراج درشرایط مختلف،پائین بودن عیار طلا،اقتصادی نبودن مراحل اکتشافی و در نهایت استخراجی و… امکان تولید طلا در ایران تنها به دو معدن منتهی می شود .
یکی طلای زرشوران است که از سال آینده باعیار ۷٫۹تولید خواهد کرد که بسیار خوب است و دیگری طلای موته با عیار۲٫۵ است که تنها از این معدن است که طلا به صورت شمش تهیه می گردد.
البته در بعضی از نقاط کشور مانند شوش طلا از لجن های مس استحصال می شود
امید است در آینده نزدیک شرایط به گونه ای فراهم شود تا مناطقی که در آنجا طلا وجود دارد اما امکان استحصال آن نیست این امکان،ممکن شده و چرخه اقتصادی کشور به کمک این ماده معدنی ارزشمند و تعیین کننده در وضعیت کنونی کشور تحول نوینی ایجاد نماید و علاوه بر نفت بتواند پشتوانه قدرتمند دیگری داشته باشد.
چرا که طلا  نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفا می کند ومی‌توان طلا را به عنوان یک شاخص حساس نسبت به شرایط ملی و بین‌المللی معین از قبیل تورم و یا جنگ معرفی کرد.

مقدمه حفاری در سنگهای سخت

منابع معدنی نقش زیر بنایی در فرایند توسعه اقتصاد کشور دارند و در این میان طلا به عنوان یک منبع ثروت با کاربرد ویژه در صنعت و پشتوانه سیستم پولی پاره‌ای از کشورهای جهان، از اهمیت خاصی برخوردار است. تفاوت طلا با سایر عناصر در رابطه تاریخی آن با پول نهفته است. بر این اساس در چند سال اخیر منابع هنگفتی در زمینه اکتشاف طلا سرمایه گذاری شده است.
  اطلاعات درمورد ذخایر طلا در کشورمان بسیار پراکنده بوده و به لحاظ نداشتن یک سیستم بانک اطلاعاتی قوی، گردآوری، نگهداری و پردازش این اطلاعات به خوبی صورت نگرفته است. هدف از انجام این پروژه جمع آوری اطلاعات مربوط به طلا (اکتشاف، استخراج، … )، ساماندهی این اطلاعات در قالب یک بانک اطلاعاتی و در نهایت ارایه اطلاعات به شکل پروژه و CD خواهد بود. .در مرحله بعد اطلاعات مورد نیاز و مراکز اطلاعاتی شناسایی شد و با توجه به الویت‌بندی صورت گرفته و حجم عظیم اطلاعات در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشوراطلاعات موجود در این ارگان گردآوری گردید، در ادامه جمع‌آوری اطلاعات موجود در وزارت صنایع و معادن و دانشگاههای سطح تهران صورت پذیرفت. طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده به چهار دسته معدن، کانسار، نشانه های معدنی و آنومالی( که شرح مربوط به هر کدام در ذیل آورده شده ) انجام شد که حاصل آن معرفی ۲ معدن (طلای موته و مس و طلای سرچشمه )، ۳۶ کانسار، ۷۹ نشانه معدنی، و ۲۸۸ آنومالی معدنی تا کنون می‌باشد.
۱-معدن: تمرکز اقتصادی مواد معدنی که یا در گذشته استخراج شده‌است و یا اکنون در حال استخراج برای عرضه و فروش می‌باشد.
۲-کانسار: تمرکز اقتصادی مواد معدنی که لزوما یک تمرکز اقتصادی است اما هنوز استخراج نگردیده است.
۳-نشانه معدنی: ویژگی زمین‌شناسی یا … که به حضور یک نهشته معدنی در یک ناحیه اشاره دارد.
۴-آنومالی معدنی: نواحی بی‌هنجار که مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافی و… انجام‌گرفته در آنها از ” نشانه معدنی” کمتر بوده اما در آینده با تکمیل مطالعات می‌تواند به‌عنوان یک نشانه معدنی معرفی گردد

کد پروژه:۹۵۶

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۴۹۰۰تومان

                  راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.