تگناها و موانع موجود فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در توسعه بخش تعاون

بررسی تگناها و موانع موجود فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در توسعه بخش تعاون خراسان شمالی

بیش از ۷۰ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

مقدمه ۶
بررسی راههای توسعه شرکت های تعاونی فرش دستباف در استان خراسان شمالی و ارائه راهکارهای ارتقاء بهره وری ۷
مقدمه ۸
بیان مسئله ۸
بررسی روشهای آموزشی و ترویجی بخش تعان اداره کل تعاون خراسان شمالی و ارائه راهکاری مطلوب ۱۴
چکیده تحقیق: ۱۵
بررسی راههای توسعه کارآفرینی در بخش تعاون و عوامل موثر بر آن در استان خراسان شمالی ۱۷
مقدمه: ۱۸
بیان مسأله پژوهش ۲۰
ضرورت انجام پژوهش ۲۲
مشخصات طرح پژوهشی: ۲۳
تعریف فرضیه ها یا مسأله اساسی طرح و ضرورت های انجام تحقیق: ۲۴
تعریف عملیاتی متغیرها: ۲۵
اهداف کلی و تفصیلی: ۲۵
خروجی ها و یافته های تحقیق: ۲۶
بررسی راههای ارتقاء بهره وری در تعاونی های مصرف فرهنگیان استان خراسان شمالی ۲۷
نتایج و یافته ها: ۲۹
بررسی رویکرد جدید و مناسب ارتقاء و قدرت بخشیدن به تعاونی های استان خراسان شمالی ۳۱
روش تحقیق: ۳۲
روشهای آماری مورد استفاده: ۳۲
بررسی چالشهای بخش تعاون و ارائه راهکارهای نو در فرآیند توسعه بخش تعاون ۳۶
مقدمه ۳۷
بیان مسأله: ۳۸
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: ۴۰
اهداف پژوهش: ۴۱
اهداف اختصاصی: ۴۱
سئوالات عمده و اساسی: ۴۱
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های بکار رفته در تحقیق: ۴۳
شرکت تعاونی صنعتی (Industrial cooperative company): 43
عوامل اقتصادی (Economic factors): 43
عوامل اداری (Administrative factors): 43
عوامل مربوط به مدیریت (Management- related factors): 43
عوامل مربوط به اعضاء (member- related factors): 44
چالش (Challenge): 44
متغیرهای پژوهش: ۴۴
بررسی نقش و تأثیر تعاونی ها در توسعه اقتصادی کشور ۴۵
مقدمه: ۴۶
بیان مسأله: ۴۷
اهمیت و ضرورت مسأله: ۴۸
هدف تحقیق: ۴۹
فرضیه های تحقیق: ۵۱
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های بکار رفته در تحقیق: ۵۲
متغیر وابسته: ۵۲
بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش آموزان به فعالیت های تعاونی ۵۴
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های موفق ۵۷
مقدمه ۵۸
بیان مساله ۵۹
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶۲
اهداف تحقیق ۶۳
فرضیه های تحقیق ۶۴
معرفی متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها ۶۵
تعریف نظری ۶۶
تعریف عملیاتی ۶۷
منابع: ۶۸

مقدمه تگناها و موانع موجود فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در توسعه بخش تعاون

تعاون یک کار و کمک طرفینی است، تعاونی مشارکتی یا چند منظوره برای مدتی نامحدود است به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی اعضاء خود، شاید در ظاهر اصطلاح تعاون و تعاونی ساده تلقی شود اما در واقع ممکن است چندان چیزی از دو اصطلاح فوق به مفهوم منظم و محققانه ندانیم، شاید باور نداشته باشیم که تعاون در پاره ای موارد ریشه در مجموعه های زیستی، عصبی و رابطه ای نظام¬مند طبیعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تربیتی هم داشته باشد.
بنابراین لازم است که مباحث تعاون و تعاونی از همه لحاظ بررسی شود تا تگناها و موانع و مسائلی که فرا راه شناخت آن قرار دارد برطرف شود. بی شک پژوهش درباره امور تعاونی و علل و عوامل توفیق تعاونی ها یکی از ضرورت های حیات تکاملی آنهاست. حوزه مطالعه یا جامعه آماری این پژوهش اعضاء تعاونی ها در سن کار شهرها و روستاهای خراسان شمالی تشکیل می دهد. و موضوع پژوهش اندکی کوچک (محدود) شده و صرفاً به بررسی تگناها و موانع موجود فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در توسعه بخش تعاون در این استان پرداخته می شود

کد پروژه:۹۷۷

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۷۹۰۰تومان

                راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.