بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان و عوامل موثر در بزهکاری آن ها

بیش از ۸۰ صفحه با فرمت word  همراه با فهرست بندی و صفحه بندی آماده و کامل

 

مقدمه ۵
فصل اول : علل و عوامل مؤثر در بزهکاری ۷
علل برهکاری ۸
نقش خانواده در بزهکاری فرزندان ۱۰
عوامل موثر در بزهکاری فرزندان: ۱۱
نقش خانواده: ۱۱
نتیجه گیری: ۱۴
فصل دوم : مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن ۱۶
گفتار اول: مسئولیت اطفال ۱۷
ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست ۱۹
ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی ۲۰
گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال ۲۱
الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی ۲۱
۱- دوره طفولیت ۲۲
۲- دوران نوجوانی ۲۳
۳- دوران جوانی ۲۳
فصل سوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان ۲۵
گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص ۲۶
الف: اعمال منافی عفت ۲۶
ب: ایراد ضرب و جرح ۲۷
گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال ۲۸
الف: سرقت کودکان و نوجوانان ۲۸
ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی ۲۹
گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه ۳۰
الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن ۳۰
ب: اعتیاد کودکان ۳۱
فصل چهارم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف ۳۲
الف: تحولات تاریخی ۳۳
۱- شرایط مسئولیت اطفال در ایام باستانی ۳۳
۲- مسئولیت اطفال در مذاهب ۳۴
۳- شرایط مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی ۳۵
فصل پنجم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان ۳۷
گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی ۳۸
بخش دوم: ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال ۳۹
فصل ششم : صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال ۴۱
مقدمه ۴۲
۱- اطفال نابالغ ۴۳
۲- اطفال بالغ کمتر از ۱۸ سال ۴۷
۲-۲- جرایم داخل در صلاحیت محاکم اختصاصی ۴۷
نتیجه گیری: ۵۱
فصل هفتم : سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی ۵۳
مقدمه ۵۴
سن بلوغ در قوانین موضوعه ۶۰
مقررات بین المللی ۶۶
حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری ۶۷
واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار ۷۳
نتیجه گیری ۷۴
منابع: ۷۹
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد ۲۶ تا ۲۷) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده ۲ قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده ۲ که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد ۲۶ تا ۳۴ احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده ۲۶ و ۲۷ که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است

کد پروژه:۹۳۹

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۸۹۰۰تومان

                   راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.