پروتیینهای گیاهی هیدرولیز شده HVP

پروتیینهای گیاهی هیدرولیز شده HVP

تحقیقی بر روی پروتیینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

بیش از ۷۰ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

چکیده ۹
فصل اول ۱۰
مقدمه ۱۰
(۲-۱) ساختار و ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه ۱۱
(۳-۱) خواص ارگا نو لپتیکی : ۱۳
(۱-۳-۱) رنگ : ۱۳
(۲-۳-۱) مزه : ۱۳
(۵-۱) ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه : ۱۴
حلالیت درآب : ۱۵
(۱-۶-۱) خواص عملکردی پروتئین های گیاهی هیدرولیزه: ۱۶
(۸-۱) فرآیند های توسعه طعم : ۱۸
کاربرد پروتئین های گیاهی هیدرولیزه ۲۲
(۱-۲)مقدمه ۲۲
(۲-۲)محصولات نیازمند به یک طعم دهنده : ۲۳
(۳-۲) محصولات نیازمند به یک تقویت کننده طعم: ۲۴
(۴-۲) پارامترهای موثر در انتخاب یک پروتئین گیاهی هیدرولیزه ۲۴
(۵-۲) لزوم استفاده از پروتئین گیاهی هیدرولیزه و کاربرد آن : ۲۵
سوپها ، خورشتهاو آبگوشتها: ۲۶
سوپها گوجه فرنگی و سبزیجات مخلوط : ۲۷
محصولات مرغ و گوشت : ۲۷
سوسیسهای جگر : ۲۸
نوشیدنیهای غیر الکلی : ۳۰
مرباها ،. مارملادها .پرکنهای پای: ۳۰
فصل سوم ۳۲
(۱-۳) مقدمه: ۳۳
(۱-۲-۳) تئوری آزمایش : ۳۳
فصل چهارم ۳۸
(۱-۴) مقدمه : ۳۸
(۲-۴) جذب سطحی : ۳۹
(۳-۴)روشها ی جذب سطحی : ۳۹
(۴-۴) جذب ماده جذب شونده از محلول رقیق : ۴۰
(۵-۴) ویژگیهای مواد جاذب : ۴۰
 (۶-۴) خاکهای رنگبری : ۴۲
(۱-۵) مقدمه : ۴۴
(۳-۵) روشهای هیدرولیزکردن : ۴۵
(۱-۳-۵) هیدرولیزآنزیمی ۴۵
(۲-۳-۵) هیدرولیزقلیایی: ۴۵
(۳-۳-۵) هیدرولیز اسیدی: ۴۶
(۴-۵) فرآیند صنعتی: ۴۶
(۵-۵)مصرف پروتئین گیاهی هیدرولیزه  درایران: ۴۷
(۶-۵) تفاوت بین MSG و HVP : 48
فصل ششم ۴۹
(۱-۶) مقدمه : ۴۹
(۲-۶) عنوان و چکیده patent ها : ۵۰
(۲-۲-۶) فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده : ۵۰
(۵-۲-۶) تولید چاشنی با طعم گوشتی : ۵۲
(۶-۶-۲) ایجاد طعم گوشتی در غذاها به کمک طعم دهنده: ۵۲
فصل هفتم ۵۳
خلاصه نتیجه گیری ۵۳
خلاصه و نتیجه گیری ۵۳
آمونیا نیتروژن ۵۴
MSG 55
بقیه عوامل بطور کامل در فصل ۲ بحث شده است ۵۶
چراها از پروتئین های گیاهی استفاده می کنیم ؟ ۵۶
این سوالی که ممکن است برای خواننده های این پروژه مطرح ۵۷
و بنابراین آشنایی چندانی با این محصول در ایران نیست . ۵۷
حذف کلروهیدرین ها از مایع پروتئین گیاهی هیدرولیزشده ۶۴
فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده ۶۴
فرآیند تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزشده بابکار بردن HCL 66
تولید چاشنی با طعم گوشتی ۶۶
ایجاد طعم گوشتی در غذا به کمک طعم دهنده ۶۷
مراجع

کد پروژه:۹۹۷

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۸۹۰۰تومان

                 راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.