پایان نامه رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

پایان نامه رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام

بیش از ۱۷۴ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

چکیده: ۱۰
فصل اول: مقدمه ۱۱
مقدمه ۱۲
بیان مسئله ۱۳
اهمیت و ضرورت مسئله ۱۸
اهداف پژوهش ۲۰
سوالات اصلی پژوهش ۲۰
سوالات اختصاصی ۲۱
متغیرهای پژوهش : ۲۱
تعاریف عملیاتی متغییرها : ۲۱
تعاریف نظری متغییرها : ۲۲
فصل دوم :    پیشینه ی پژوهش ۲۳
اختلال های روانی ۲۴
۱-۱پیش زمینه تاریخی ۲۴
ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی ۲۴
یونان باستان و توجیهات پزشکی ۲۵
قرون وسطی و دیوشناسی ۲۵
عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی ۲۷
عصر جدید و بیماری روانی ۳۰
۱-۲ملاک های تعریف نابهنجاری ۳۲
چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی ۳۳
دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی ۳۵
زمینه فراهم است ۳۶
ملاک های قانونی ۳۶
ملاک های آماری ۳۷
ملاک های انحراف از هنجار ۳۸
ملاک های بهداشت روانی ۳۹
ملاک های اجتماعی و روان شناختی ۴۰
چهار مباحثه ۴۱
ملاک های بیماری روانی ۴۲
۱-۳رویکردها/ الگوها ۴۶
الگوی پزشکی (یا زیست – شیمیایی) ۴۶
الگوی روان پویشی ۴۷
الگوی رفتاری ۴۹
الگوی شناختی ۵۱
الگوی ساختارگرای اجتماعی ۵۲
الگوی انسان گرا/ وجودگرا ۵۳
رویکرد تکاملی ۵۴
الگوی نظام های خانوادگی ۵۵
الگوی اجتماعی- فرهنگی ۵۶
الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان) ۵۶
رویکرد التقاطی ۵۷
دیدگاه زیست شناختی ۵۸
دیدگاه روان پویشی ۵۹
دیدگاه یادگیری ۶۱
دیدگاه شناختی ۶۲
دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی ۶۳
دیدگاه اجتماعی ۶۴
ارزش رویکرد تعاملی ۶۴
دیدگاه روان پویشی ۶۵
۴- راهنمای تشخیص و طبقه بندی ۶۸
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) 68
جدول ۲-۱ DSM IV- نشانگان بالینی محور اول ۷۰
جدول ۲-۳ محور چهارم DSM IV: مشکلات روانشناختی و محیطی ۷۴
جدول ۲-۴ مقیاس ارزیابی عمومی کنش وری DSM IV 75
رویکرد طبقه بندی ۷۷
سیستم چندمحوری ۷۸
پنج محور DSM-IV-TR 79
محور I: اختلال های بالینی ۷۹
محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی ۸۰
جدول ۲-۲ اختلال های محور I در DSM-IV-TR 81
محور III:بیماری های جسمانی: ۸۶
محور IV: مشکلات روانی- اجتماعی و محیطی ۸۷
محور V: ارزیابی کلی عملکرد ۸۷
جدول ۳-۲ محور IV در DSM-IV-TR 88
جدول ۴-۲ محور V: مقیاس ارزیابی کلی عملکرد ۸۹
اختلال های خُلقی ۹۹
اسکیزوفرنی و اختلال های مربوط ۱۰۱
اختلال های شخصیت ۱۰۴
اختلال های مرتبط با رشد ۱۰۶
اختلال های مرتبط با پیری و شناختی ۱۰۹
اختلالهای مرتبط با مواد ۱۱۱
اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه ۱۱۳
۶- تجربه انسان در مورد اختلال های دورانی ۱۱۷
تأثیر اختلال های روانی بر فرد: داغ و پریشانی ۱۱۷
جدول ۳-۱ افسانه های بیماری روانی ۱۱۸
تاثیر اختلال روانی بر خانواده ۱۲۳
تأثیر اختلال روانی بر جامعه ۱۲۵
۲-مکانیسم ها و سبک های دفاعی ۱۲۶
۲-۱مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد) ۱۲۶
مکانیسم ها و سبک های دفاعی ۱۲۹
مکانیزم های دفاعی ۱۲۹
طبقات و نمونه های مکانیزم های دفاعی ۱۳۰
۲-۲نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی ۱۳۵
دفاع های نارسیستیک ۱۳۷
دفاع های نابالغ ۱۳۸
دفاع های نوروزی ۱۴۰
دفاع های سالم ۱۴۳
طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) 145
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران ۱۴۵
فصل سوم: روش پژوهش ۱۵۰
ابزار پژوهش : ۱۵۱
معرفی ابزار پژوهش ۱۵۲
پرسشنامه SCL-90-R 152
سوالات اضافی ۱۵۲
پایایی آزمون: ۱۵۴
. پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) 156
پایایی و اعتبار آزمون ۱۵۷
روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری ۱۵۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۵۸
فصل چهارم : یافته های پژوهش ۱۵۹
۲الف) آمار توصیفی ۱۶۰
جدول (۱-۴) میانگین و انحراف معیار متغییرهای پژوهش ۱۶۰
جدول(۲-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد نیافته ۱۶۲
جدول(۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد یافته ۱۶۴
جدول(۴-۴) ۱۶۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۶۸
مقدمه ۱۶۹
الف) بحث: ۱۶۹
سوالات اختصاصی: ۱۷۰
ب) نتیجه گیری: ۱۷۱
ج) محدودیت ها: ۱۷۱
د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها : ۱۷۲
منابع

کد پروژه:۹۹۶

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۶۹۰۰تومان

                   راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.