پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان رشته روانشناسی

بیش از ۷۰ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

چکیده ۵
فصل اول:گستره مسئله مورد بررسی ۶
بیان مسئله ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
هدف پژوهش ۱۱
فرضیه پژوهش ۱۱
متغیرهای پژوهش ۱۲
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۲
پرخاشگری وسیله ای : ۱۳
پرخشگری خصمانه : ۱۳
تعریف واژه پرخاشگری ۱۳
نظریه فردیت زدایی۱     ،   پرخاشگری ۱۴
نظریه انسانیت زدایی۶  – پرخاشگری ۱۵
نظریه درون گرایی و برون گرایی) ۱۵
تعریف واژه نوجوانی ۱۵
مراحل نوجوانی ۱۷
تخیل خود به جای کاراکترهای بازی خشن ۲۱
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۲۲
پیشینه و ادبیات تحقیق ۲۳
یادگیری ( فراگیری ) رفتارهای تجاوزگرانه ۳۷
– نظریه عدم بازداری : ۴۱
– نظریه توجیه : ۴۲
استقلال و خود مختاری ، انتخاب دوستان ، ناسازگاری و پرخاشگری ۴۴
فصل سوم: روش تحقیق ۴۶
نمونه و روش نمونه گیری ۴۶
ابزار پژوهش ۴۷
روش آماری مربوط به فرضیه ۴۷
روش تحقیق ۴۸
فصل چهارم : یافته های پژوهش ۴۹
یافته های پژوهش ۵۰
جدول شماره ۲ ۵۷
فصل پنجم : نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری ۵۸
بحث و نتیجه گیری ۵۹
محدودیتها و نارسا ئیهای پژوهش ۶۰
پیشنهادات ۶۱
منابع و ماخذ ۶۲
پرسشنامه ۶۴

چکیده بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .
در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .
برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید .
نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود

کد پروژه:۹۹۳

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۸۹۰۰تومان

               راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.