پایان نامه بررسی بانکداری داخلی

پایان نامه بررسی بانکداری داخلی رشته حسابداری و اقتصاد

بیش از ۳۱۸ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

(( پیشگفتــار)) ۱۴
بخش اول تاریخچه و سیر تحولات بانکداری ۱۵
فصل اول پول و بانک : ۱۵
پـول: ۱۶
پول فلـزی ۱۶
اسکناس ۱۷
پول تحریری ۱۷
پـول الکترونیکی ۱۸
شبـه پـول ۱۸
سپرده‌های مدت‌دار+ پس‌انداز مردم نزد بانکها و موسسات اعتباری = شبه پول ۱۸
حجم پول در گردش ۱۹
نقدینگی بخش خصوصی ۱۹
میزان شبه پول + حجم پول در گردش = نقدینگی بخش خصوصی ۱۹
سرعت گردش پول ۱۹
پـول شویی (MONEY LAUNDERING) 19
تاریخچه بانکداری ۲۱
بانکداری در دوره قدیم : ۲۱
بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی): ۲۲
بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد): ۲۲
فصل دوم تاریخچه بانکداری در ایران: ۲۳
تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران ۲۵
تأسیس بانک ملی ایران : ۲۶
عملیات و وظایف بانک ملی ایران : ۲۶
نشـر اسکنـاس: ۲۸
اهداف و وظایف بانکها: ۲۸
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وظایف آن: ۲۹
شورای پول و اعتبار: ۳۰
اعضاء شورای پول و اعتبار: ۳۰
فصل سوم تحول بانکداری در ایران: ۳۲
ملی شدن بانکها: ۳۲
قانون ملی شدن بانکها: ۳۳
ارکـان بانکها: ۳۴
مجمع عمومی بانکها: ۳۴
وظایف مجمع عمومی عادی بانکها : ۳۴
وظایف مجمع عمومی فوق العاده : ۳۵
شورای عالی بانکها: ۳۵
وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها: ۳۶
هیئت مدیره : ۳۶
بازرسان قانونی : ۳۷
ادغام بانکها: ۳۸
۱۱-  موسسات اعتباری غیربانکی : ۴۱
۱-  انواع موسسات اعتباری غیربانکی: ۴۱
۲-  شرایط تأسیس : ۴۲
۳-  منابع پولی موسسات اعتباری غیربانکی : ۴۲
۴-  عملیات موسسه اعتباری غیربانکی: ۴۳
۵-  تعهدات موسسات اعتباری غیربانکی: ۴۳
۶-  محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها: ۴۳
فصل چهارم نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی: ۴۴
حذف بهره و برقراری سود ۴۴
خودآزمایی بخش اول ۴۷
بخش دوم کلیات حسابداری, صندوق, صندوق‌های اجاره‌ای ۵۰
فصل اول کلیات حسابداری ۵۰
دوره مالی ۵۰
اصول حسابداری ۵۰
دفاتر قانونی (دفاتر تجارتی) ۵۱
۱- دفتر روزنامه : ۵۲
۲- دفتر کل: ۵۲
۳- دفتر دارائی: ۵۲
۴- دفتر کپیـه: ۵۲
دفترداری دوبل ۵۳
بدهـی ۵۴
سرمایه ۵۵
هزینه ۵۵
صورتهای مالی ۵۵
صورت سود و زیان ۵۵
صورت حساب سرمایه ۵۵
ترازنامه ۵۵
حسابهای اسمی (موقتی) ۵۶
حسابهای واقعی (دائمی) ۵۶
حسابهای مختلط یا مخلوط ۵۶
دارایـی‌ها ۵۶
بـدهـی ها : ۵۷
درآمـدها: ۵۸
هزینـه‌ها: ۵۹
انتظامی: ۵۹
فصل دوم امور صندوق ۶۰
فزونی صندوق و عملیات حسابداری آن ۶۲
پ- تنظیم صورت وضعیت صندوق (سیتواسیون) ۶۳
ث- نگهداری کلیدهای خزانه : ۶۳
ج- جابجائی اسکناس و عملیات حسابداری آن : ۶۴
عملیات حسابداری وجوه ارسالی: ۶۴
چ-  تأمین تمبر مالیاتی (سفته, برات, بارنامه, دسته چک) : ۶۵
عملیات حسابداری تمبر مالیاتی, سفته, برات, بارنامه و دسته چک ۶۵
عملیات حسابداری دریافت تمبرمالیاتی ۶۵
عملیات حسابداری، تمبر (سفته، برات و بارنامه) ۶۶
عملیات حسابداری دریافت و فروش تمبر دسته چک ۶۷
– هنگام دریافت دسته چک ۶۷
– سند تسویه ۶۷
دسته چک عهده شعب: ۶۷
دفتر تحویل دسته چک ۶۸
فصل سوم صندوقهای اجارهای و شرایط واگذاری: ۶۹
شرایط اجاره: ۶۹
عملیات حسابداری صندوقهای اجاره‌ای ۷۰
شرایط واگذاری ۷۱
مدارک مورد لزوم ۷۲
خودآزمایی بخش دوم ۷۳
بخش سوم انـواع سپـرده و موضوعات مرتبط با آن ۷۴
مقدمه: ۷۴
اشخاص حقیقی و حقوقی ۷۵
الف- تشکیلات و موسسات غیرتجاری ۷۵
ب-  شرکتهای تجارتی ۷۵
قـرارداد ۷۶
فصل اول سپرده قرض‌الحسنه جاری ۷۷
۱- افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ۷۷
۱-۱- گشایش حساب جاری مشترک ۷۸
۲-۱- گشایش حساب جاری برای اشخاص بی‌سواد ۷۸
تعهدنامــه ۷۹
افتتاح حساب برای افراد بی‌سواد ۷۹
۳-۱- افتتاح حساب جاری برای ایرانیان مقیم کشورهای بیگانه ۷۹
۴-۱- افتتاح حساب جاری برای اتباع کشورهای بیگانه (مقیم ایران) ۷۹
۵-۱- افتتاح انواع حساب سپرده برای افراد نابینا ۸۰
۶-۱- گشایش حساب جاری برای بانکهای داخلی ۸۱
۷-۱- افتتاح دو یا چند حساب جاری برای یک شخص ۸۲
۸-۱- حسابهای دولتی ۸۲
۱-۸-۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران <حسابهای خزانه> 82
۲-۸-۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران <حسابهای بنگاههای دولتی> 83
۳-۸-۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران <حسابهای شهرداریها> 83
۴-۸-۱ حسابهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۸۳
۹- ۱- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی: ۸۴
۱-۹-۱- افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شرکتهای در شرف تأسیس ۸۴
۲-۹-۱-  افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شرکتهای به ثبت رسیده ۸۵
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی : ۸۵
۳-۹-۱- افتتاح حساب جاری برای شرکتها و موسسات خارجی ۸۸
۱۰-۱- افتتاح حساب جاری برای انجمن‌ها ۸۹
۱-۱۰-۱-  افتتاح حساب سپرده قرض‏الحسنه جاری برای مدارس غیرانتفاعی ۹۰
۱۱-۱- انواع شرکتها ۹۰
شرکت سهامی عام ۹۰
شرکت سهامی خاص ۹۱
انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی : ۹۲
تغییرات در سرمایه شرکتهای سهامی ۹۳
فصل دوم چـک: ۱۰۱
۱-۲- تعریف چک ۱۰۱
۲-۲- شرایط ظاهری چک ۱۰۲
۳-۲- شرایط صحت چک ۱۰۴
در شرایط ذیل شکایت کیفری چک, علیه صادرکننده پذیرفته نمی‌شود: ۱۰۵
۵-۲- پرداخت وجه چک حامل یا در وجه شخص معین ۱۰۶
۶-۲- صدور گواهینامه عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از وجه چک ۱۰۶
شرایط رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی ۱۰۷
۸-۲- انواع چک از نظر بانک (محال علیه) ۱۰۹
عملیات حسابداری ایران چک ۱۱۰
اداره اسکناس و اوراق بهادار: ۱۱۰
دوایر خزانه ادارات امور شعب, شعب مستقل و شعب: ۱۱۱
الف- عملیات حسابداری فروش ایران چک ۱۱۱
اقلام بالای خط ترازنامه: ۱۱۱
اقلام زیر خط ترازنامه: ۱۱۱
پ- انتقال اطلاعات به شعبه تمرکز اسناد (واحد ۲۵۱) ۱۱۴
ت) به هنگام فروش ایران چک رعایت و انجام نکات ذیل ضروری است: ۱۱۵
مراحل اجرایی چکهای بانکی بین بانکها (رمزدار) ۱۱۸
نکات مهم هنگام قبول چک بانکی بین بانکها (رمزدار) ۱۱۸
عملیات حسابداری: ۱۱۹
الف- مرحله صدور چکهای بانکی بین بانکها ۱۱۹
ب- مرحله قبول چکهای بانکی بین بانکها ۱۱۹
پ- مرحله تسویه چکهای بانکی بین بانکها (واریز حسابهای واسطه) ۱۱۹
۷-۸-۲- فقدان چکهای رمزدار بین بانکها ۱۲۰
الف- فقدان چک توسط مشتری (خریدار یا ذینفع) ۱۲۰
ب- فقدان چک توسط واحدهای بانکی ۱۲۱
الف- چک تضمین شده رمزدار شهری: ۱۲۱
عملیات حسابداری چکهای تضمین شده رمزدار شهری : ۱۲۱
ب- چکهای تضمین شده مبلغ‌دار ۱۲۲
۹-۸-۲- قانون صدور چک ۱۲۳
۱۱-۸-۲- درخواست گواهی امضاء از طرف مشتریان ۱۲۹
۱۲-۸-۲- حساب مانده‌های مطالبه نشده ۱۲۹
فصل سوم سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز: ۱۳۲
۳-۳- انواع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۳۳
۳-۳-۳- حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه ویژه جوانان: ۱۳۴
۱-۴-۳- افتتاح حساب سپرده پس‌انداز توسط پدر یا جد پدری ۱۳۴
۳-۴-۳- افتتاح حساب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه برای صغیر ممیز ۱۳۵
۴-۴-۳- افتتاح حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه توسط اشخاص غیر, برای اطفال ۱۳۵
۶-۴-۳- افتتاح دو یا چند حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز ۱۳۶
فصل چهارم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدتدار ۱۳۸
۱-۲-۴- طرز تکمیل فرم نمونه ۳۷۸ ۱۴۰
هنگام صدور هربرگ سپرده: ۱۴۲
الف- هنگام واریز سهم سود: ۱۴۳
پ- برگشت سهم سود ۱۴۳
فقدان دفترچه‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه, سپرده کوتاه‌مدت و اوراق سپرده بلندمدت ۱۴۵
پرداخت موجودی حساب مشتریان متوفی ۱۵۵
خودآزمایی بخش سوم ۱۶۲
بخش چهارم اوراق مشارکت ۱۶۸
۱-۴- فروش اوراق مشارکت ۱۶۹
۲-۴- فروش در مهلت اولیه ۱۶۹
سند انتظامی ۱۷۰
۳-۴- عملیات حسابداری شعب: ۱۷۱
۱۰-۴- بازخرید اوراق : ۱۷۴
خودآزمایی بخش چهارم ۱۷۵
بخش پنجم وکـالــت ۱۷۶
۱-۵- انواع وکالت‌نامه ۱۷۶
۲-۵- مدت وکالت‌نامه ۱۷۸
۳-۵- اقسام وکالت (به اعتبار طرفین وکالت‌نامه) ۱۷۸
۴-۵- لغو وکالت‌نامه ۱۷۹
استعفای وکیل یا انقضای مدت وکالت ۱۷۹
خودآزمایی بخش پنجم ۱۸۱
بخش ششم حساب مرکز ۱۸۲
حساب مرکز مربوط به چکهای مسدودی (بانک ملی) ۱۸۳
عملیات اجرایی: ۱۸۳
خودآزمایی بخش ششم ۱۸۴
بخش هفتم حوالـه‌ها ۱۸۶
عملیات حسابداری ۱۸۶
۲-۷- حواله بین دوشهر ۱۸۷
عملیات در شعبه فروشنده حواله/ شعبه مبدأ : ۱۸۷
عملیات حسابداری ۱۸۹
۲-۲-۷- حواله دورنگار : ۱۸۹
۳-۲-۷- حواله چک : ۱۸۹
۶-۲-۷- حواله چک : ۱۹۰
خودآزمایی بخش هفتم ۱۹۱
بخش هشتم اوراق و اسناد تجاری ۱۹۲
۱-۸- سفته (فته طلب): ۱۹۲
۲-۸-  بـرات: ۱۹۳
۳-۸-  تبیین واژه‌ها: ۱۹۴
۳- ذینفع یا گیرنده وجه برات (محال له) : ۱۹۴
۴- متعهد سفتـه ۱۹۴
۵- واگذارنده: ۱۹۴
۶- قبول برات: ۱۹۴
۷- نکــول: ۱۹۵
۸- تاریخ تحریر و مبلغ برات: ۱۹۵
۹- تاریخ پرداخت وجه برات: ۱۹۵
۱۰- تصریح به این که نسخه اول, دوم, سوم, چهارم و یا الی آخر است. ۱۹۵
۴-۸- وجوه تمایز بین سفته و برات ۱۹۶
۵-۸- اهمیت سفته وبرات ۱۹۶
۶-۸- مسئولیت امضاء کنندگان برات ۱۹۷
۷-۸- انواع ظهرنویسی (پشت‌نویسی) ۱۹۷
۸-۸- واخـواست ۱۹۸
امر به تأدیه وجه برات ۱۹۸
۱-۸-۸- واخواست در موارد نکول یا امتناع از قبول یا نکول ۱۹۹
۲-۸-۸- واخواست عدم تأدیه ۱۹۹
۹-۸- انواع بروات ۲۰۱
۲-۹-۸- وصول بروات: ۲۰۲
۳-۹-۸- بروات وصولی عهده شهرستانها: ۲۰۴
۴-۹-۸- بروات دریافتی از شهرستانها (وصولی و تضمینی آنها): ۲۰۵
۱۰-۸- بروات تضمینی: ۲۰۶
۱۱-۸- بروات خریداری (خرید دین): ۲۰۶
۱-۱۱-۸- بروات خرید دین محلی: ۲۰۷
۲-۱۱-۸- بروات خرید دین عهده شهرستانها: ۲۰۷
۳-۱۱-۸- بروات دریافتی از شهرستانها و خریداری آنها: ۲۰۷
عملیات حسابداری: ۲۰۷
چنانچه برات واخواست گردد : ۲۰۷
۱۲-۸- نگهداری اسناد سررسید آینده به طور امانی و وصول آنهابه‌شرح ذیل خواهدبود: ۲۰۸
خودآزمایی بخش هشتـم ۲۰۹
بخش نـهــم اداره پایاپای چکها و اتاق پایاپای اسناد بانکی ۲۱۰
۱-۹- اداره پایاپای چکها ۲۱۱
ب- چکی که صادرکننده در یک شعبه و ذینفع در شعبه دیگر همان شهر (دوشعبه مختلف یک بانک) حساب دارند: ۲۱۱
۲-۹- روش کار اداره پایاپای چکها ۲۱۲
۳-۹- عملیات حسابداری ۲۱۳
۴-۹- روش کار اتاق پایاپای اسناد بانکی ۲۱۴
خودآزمایی بخش نهـم ۲۱۶
۲-۱۰- عملیات حسابداری: ۲۱۹
الف-  هنگام خرید یا دریافت اثاثه ۲۱۹
ب- نحوه ثبت اثاثه در دفتر موجودی اثاثه ۲۱۹
پ- هنگام احتساب ذخیره استهلاک ۲۲۰
۳-۱۰- هنگام نقل و انتقال اثاثه ۲۲۲
۴-۱۰- هنگام فروش اثاثه ۲۲۲
صدور اسناد حسابداری در حالت الف ۲۲۳
صدور اسناد حسابداری در حالت پ ۲۲۳
مثال۱- ورود اثاثه: ۲۲۴
ثبت دفتر معین: ۲۲۴
عملیات سال دوم: ۲۲۴
محاسبه ذخیره استهلاک در پایان سال دوم: ۲۲۵
عملیات سال سوم ۲۲۵
عملیات سال چهارم ۲۲۵
مثال۲- انتقال اثاثه ۲۲۶
در شعبه مبدأ: ۲۲۶
در شعبه مقصد: ۲۲۶
درشعبه فرستنده: ۲۲۶
مثال۳- فروش اثاثه ۲۲۷
خودآزمایی بخش دهـم ۲۳۰
بخش یازدهم دفتر روزنامه و دفتر کل- وظایف کاربران در شعب ۲۳۱
۱-۱۱- دفتر روزنامه: ۲۳۱
۲-۱۱- دفتر کـل : ۲۳۱
۳-۱۱- دفتر روزنامه در بانک : ۲۳۱
ثبت روزنامه نقدی و انتقالی به روش قدیم: ۲۳۱
ب- روزنامه انتقالی ۲۳۲
۴-۱۱- تلفیق روزنامه نقدی و انتقالی ۲۳۲
۵-۱۱- ثبت روزنامه نقدی و انتقالی به روش جدید: ۲۳۳
۶-۱۱- چگونگی صدور مجوز ورود کاربران به سیستم: ۲۳۳
۷-۱۱- وظایف کاربــران ۲۳۵
الف- رئیس شعبه (R) 235
ب- رئیس دایـره (D) 236
ج- بـازرس (Z) 237
وظایف بازرس بیشتر جنبه نظارتی و کنترلی داشته که به شرح ذیل می‌باشد: ۲۳۷
چ- سوپروایزر (S) 238
۸-۱۱- انجام عملیات پایان‌روز ۲۳۸
۲-  کنترل روزنامه‌ها ۲۳۹
نکات مهم  : ۲۳۹
لیست به روز رسانی (PC 20) 240
۹-۱۱- تهیه اطلاعات برای رایانه مرکزی (Main Frame) 244
خودآزمایی بخش یازدهـم ۲۴۵
بخش دوازدهم پیوستها-  حساب تراز افتتاحیه و اختتامیه- گزارش‌ها و برنامه‌ها ۲۴۶
۱-۱۲- پیوستها: ۲۴۶
ت- گردش حساب تراز افتتاحیه ۲۴۶
۲-۱۲- تراز اختتامیه ۲۴۸
۳-۱۲- تراز افتتاحیه ۲۴۸
۴-۱۲- گزارش‌ها ۲۴۸
خلاصه گردش روزنامه‌های نقدی و انتقالی: ۲۴۹
لیست به روز رسانی: ۲۴۹
برنامه‌های دریافتی از Main Frame 249
برنامه ۱۰۰ ۲۵۰
برنامه ۲۳۰ ۲۵۰
خودآزمایی بخش دوازدهم ۲۵۱
۱- هدف از تنظیم پیوست‌ها چیست؟ ۲۵۱
بخش سیزدهم تحویل و تحول شعب ۲۵۱
خودآزمایی بخش سیزدهم ۲۵۴
بخش چهاردهم سیبــا ۲۵۵
مقدمـه : ۲۵۵
کلیات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران (سیبا) ۲۵۶
۲-۱-۱۴- خصوصیات سیستم : ۲۵۶
۳-۱-۱۴- امنیت سیستم : ۲۵۷
۲-۱۴- عملیـات سیبــا ۲۶۰
۲-۲-۱۴- نحوه تعریف مشتریان در سیستم یکپارچه بانک ملی ایران ۲۶۰
الف- مشتری حقیقی: ۲۶۰
ب – مشتری حقوقی: ۲۶۱
۳-۲-۱۴- نحوه افتتاح حساب برای مشتریان ۲۶۲
الف- افتتاح حساب جاری: ۲۶۲
ب- افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت: ۲۶۲
پ- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز: ۲۶۲
ت- افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت: ۲۶۳
۴-۲-۱۴- تعریف شرایط برداشت از حساب: ۲۶۳
۵-۲-۱۴- صـدور دستـه چـک: ۲۶۳
۶-۲-۱۴- صـدور دفترچه حساب: ۲۶۳
۷-۲-۱۴- عملیات واریزوجه‌به‌حساب‌سپرده‌های‌قرض‌الحسنه‌جاری,کوتاه‌مدت‌وپس‌انداز ۲۶۴
۸-۲-۱۴- عملیات برداشت ازحساب‌سپرده‌های قرض‌الحسنه‌جاری,کوتاه‌مدت وپس‌انداز ۲۶۴
۹-۲-۱۴- عملیات برداشت از حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت ۲۶۴
۳-۱۴- نحوه تأمین نقدینگی صندوق سیستم متمرکز (سیبا) ۲۶۴
ب) در سیستم متمرکز: ۲۶۴
۱-۳-۱۴- نحوه تسویه صندوق سیستم متمرکز در پایان وقت ۲۶۴
الف) در سیستم متمرکز: ۲۶۵
ب) در سیستم غیرمتمرکز: ۲۶۵
۴-۱۴- بستن شعبه : ۲۶۵
۵-۱۴- عملیات حسابداری سیستم متمرکز: ۲۶۵
۶-۱۴- نحوه تأمین دسته چک سیستم متمرکز (سیبا) ۲۶۶
الف) در سیستم غیرمتمرکز: ۲۶۶
ب) در سیستم متمرکز: ۲۶۶
۷-۱۴- انواع مانده در سیستم متمرکز (سیبا) ۲۶۶
۸-۱۴- مسدود نمودن بخشی از مانده حساب: ۲۶۷
۹-۱۴- جلوگیری از پرداخت چک (مسدود نمودن چک) ۲۶۷
۱۰-۱۴- عملیات واگذاری چک سایر بانکها ۲۶۸
ب) در صورت وصول چکهای واگذاری: ۲۶۸
۱۱-۱۴- عملیات برگشت چک سیبا ۲۶۸
۱۳-۱۴- عملیات اجرایی عملکرد سیستم در وضعیت برون خطی (OFF LINE) 269
الف- عملیات قابل انجام در شعبه ۲۶۹
ب- ارسال تراکنش‌ها بعد از برقراری ارتباط ۲۷۰
پ- کنترل گزارش‌ها ۲۷۰
ت- رفـع مغایـرت ۲۷۱
 وجود گردش تحت سرفصل کسری یا فزونی صندوق: ۲۷۲
۱۴-۱۴- ملی کارت ۲۷۳
این حساب به عنوان حساب ترجیحی و یا پیش فرض تلقی می‌گردد. ۲۷۳
۱-۱۴-۱۴- مراحل صدور ملی کارت ۲۷۳
۲-۱۴-۱۴- درخواست ارتباط حساب به کارت ۲۷۴
۳-۱۴-۱۴- درخواست صدور کارت مجدد ۲۷۴
۴-۱۴-۱۴- درخواست حذف ارتباط حساب از کارت ۲۷۴
۵-۱۴-۱۴- درخواست تولید رمز جدید کارت ۲۷۴
الف- دستگاه PIN PAD 275
ب-  دستگاه P.O.S 275
پ- دستگاه خودپرداز (ATM) 275
۱۶-۱۴- عملیات حسابداری دستگاه PIN PAD 276
۱- عملیات واریز به حساب: ۲۷۶
۲- عملیات برداشت وجه: ۲۷۶
۱۷-۱۴- عملیات حسابداری دستگاه P.O.S 277
۱۸-۱۴- نحوه تأمین موجودی دستگاه خودپرداز(A.T.M) 279
خودآزمایی بخش چهاردهم ۲۸۱
بخش پانزدهم خلاصه‌ای از بانکداری بدون ربا ۲۸۳
تعریف ربا ۲۸۳
قرض‌الحسنه ۲۸۴
مضاربه ۲۸۴
مشارکت مدنی ۲۸۴
مشارکت حقوقی ۲۸۵
سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۸۵
معاملات سلف ۲۸۵
فروش اقساطی (نسیه) ۲۸۶
اجاره بشرط تملیک ۲۸۶
جعالـه ۲۸۷
مزارعه ۲۸۷
مساقات ۲۸۷
تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) ۲۸۷
ضمانت‌نامه ۲۸۷
شـــرح ۲۹۱
عملیات حسابداری ایران چک ۲۹۲
پس از دریافت سند مرکز دوم از اداره اسکناس و اوراق بهادار: ۲۹۳
۱-۳- شعبی که با صدور سند مرکز با اداره امور شعب در ارتباط هستند: ۲۹۳
ت) به هنگام فروش ایران چک رعایت و انجام نکات ذیل ضروری است: ۲۹۶
۵- بازخرید ایران چک‌های صادره سایر بانکها: ۲۹۶
تحت سرفصل: ۲۹۷
عملیات حسابداری ایران چک ۲۹۸
بابت فروش “ایران چک” : ۳۰۲
ت) به هنگام فروش ایران چک رعایت و انجام نکات ذیل ضروری است: ۳۰۲
۴- بازخرید ایران چک‌های صادره سایر بانکها: ۳۰۲
صفحه ۱۱۹ از سطر ششم تا پایان صفحه ۱۲۰ حذف گردد: ۳۰۴
شـــرح ۳۰۴
صفحه ۲۹۳ سطر اول ۳۱۲
۱۱- نمایش سرفصل ها ۳۱۲
صفحه ۳۳۳ سطر سوم: ۳۱۲
شـــرح ۳۱۳
۱۶-۱۴- عملیات حسابداری دستگاه PIN PAD 314
۲- عملیات برداشت وجه: ۳۱۵
۱۸-۱۴- نحوه تأمین موجودی دستگاه خودپرداز(A.T.M) 316
۱۹-۱۴- کنترل موجودی صندوق خودپرداز ۳۱۶
۲۰-۱۴- عملیات حسابداری دستگاه خودپرداز ۳۱۶
۱۸-۱۴- نحوه تأمین موجودی دستگاه خودپرداز(A.T.M) 316
۱۹-۱۴- عملیات حسابداری دستگاه خودپرداز

کد پروژه:۹۷۳

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۵۹۰۰تومان

                 راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.