پایان نامه بیماری های قابل انتقال در اماکن عمومی

پایان نامه بیماری های قابل انتقال در اماکن عمومی رشته بهداشت و درمان

بیش از ۱۱۲ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

فصل اول : بیماری های واگیردار ۹
مقدمه ۱۰
بیماری‌های ویروسی ۱۱
سرماخوردگی ۱۱
علائم و نشانه‌ها ۱۱
روشهای انتقال ۱۱
روش‌های پیشگیری ۱۱
آنفلوآنزا ۱۲
علائم و نشانهها ۱۲
روش‌های انتقال ۱۲
روش‌های پیشگیری ۱۲
اوریون ۱۳
علائم و نشانه‌ها ۱۳
روشهای انتقال ۱۳
روش‌های پیشگیری ۱۳
هپاتیت A و E 13
علائم و نشانهها ۱۴
روش‌های انتقال ۱۴
روش‌های پیشگیری ۱۴
علائم و نشانه‌ها ۱۵
روشهای انتقال ۱۵
روش‌های پیشگیری ۱۵
مسمومیت غذایی ناشی از باکتری‌های سالمونلا ۱۶
روش‌های انتقال ۱۶
روش‌های پیشگیری ۱۶
مسمومیت غذایی ناشی از باکتری‌های اشرشیاکلی ۱۷
علائم و نشانهها ۱۷
روش‌های انتقال ۱۷
روش‌های پیشگیری ۱۷
مسمومیت‌های غذایی ناشی از باکتری‌های استافیلوکوک ۱۸
علائم و نشانه‌ها ۱۸
روش‌های انتقال ۱۸
مسمومیت غذایی ناشی از باکتری‌های کلستریدیوم پرفرنژنس ۱۹
علائم و نشانه‌ها ۱۹
روش‌های انتقال ۱۹
مسمومیت‌های غذایی ناشی از باکتری‌های باسیلوس سرئوس ۲۰
روش‌های انتقال ۲۰
علائم و نشانه‌ها ۲۰
روش‌های پیشگیری ۲۰
وبا ۲۱
علائم و نشانهها ۲۱
روشهای انتقال ۲۱
روش‌های پیشگیری ۲۲
تب مالت ۲۲
علائم و نشانهها ۲۲
روش‌های پیشگیری ۲۳
سل ۲۳
علائم و نشانهها ۲۳
روش‌های انتقال ۲۳
روش‌های پیشگیری ۲۴
بیماری‌های انگلی ۲۴
آلودگی به کرمک (اکسیور) ۲۴
علائم و نشانه‌ها ۲۴
روش‌های پیشگیری ۲۵
آلودگی به ژیاردیا ۲۵
روش‌های انتقال ۲۶
آلودگی به آسکاریس ۲۷
علائم و نشانه‌ها ۲۷
روش‌های انتقال ۲۷
روش‌های پیشگیری ۲۸
سالک ۲۸
علائم و نشانه‌ها ۲۸
روش‌های پیشگیری ۲۹
فصل دوم : اصول بهداشت محیط مساجد و اماکن مذهبی ۳۰
صحن و فضای داخل مسجد ۳۱
فرش ۳۲
دستگیره‌ها و نردهها ۳۳
البسه مشترک (چادر و عبا)، سجاده، مهر و تسبیح ۳۳
وضوخانه ۳۴
سرویس‌های بهداشتی ۳۵
آب آشامیدنی ۳۷
بهداشت فردی ۳۸
ظروف یکبار مصرف ۴۰
زباله ۴۱
نصب توری ۴۱
کفشداری ۴۲
روشنایی در مسجد ۴۳
جدول ۱٫ شدت روشنایی پیشنهادی در قسمت‌های مختلف مساجد ۴۴
صدا در مسجد ۴۵
تهویه و دمای مسجد ۴۶
بهداشت جوراب ۴۷
آشپزخانه ۴۸
کف آشپزخانه ۴۸
دیوار آشپزخانه ۴۸
سقف آشپزخانه ۴۹
درب و پنجره‌های آشپزخانه ۴۹
آب مصرفی ۵۰
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب آشپزخانه ۵۰
دستشویی و توالت آشپزخانه ۵۰
تجهیزات گرمایشی طبخ غذا در آشپزخانه ۵۰
محل شستشوی ظروف در آشپزخانه ۵۱
نگهداری و انبار مواد غذایی در آشپزخانهها ۵۲
تهویه و کنترل درجه حرارت در آشپزخانه ۵۳
۳-۱۸-۱۳- شدت نور در آشپزخانه ۵۳
کنترل زباله در آشپزخانه ۵۴
رعایت بهداشت در تهیه مواد غذایی ۵۵
استعمال دخانیات ۵۶
فصل سوم : بهداشت مواد غذایی در مساجد و اماکن مذهبی ۵۸
مقدمه ۵۹
طبقه بندی مواد غذایی از نظر فساد پذیری ۵۹
عوامل مسبب آلودگی و فساد مواد غذایی ۵۹
بیماری‌های منتقله از مواد غذایی ۶۰
ذبح دام و بهداشت گوشت ۶۱
ذبح بهداشتی ۶۱
نگهداری دام قبل از کشتار ۶۲
کنترل قبل از کشتار ۶۲
توصیههای بهداشتی مرتبط با کشتار دام و بهداشت گوشت ۶۳
شیر ۶۴
سبزیجات ۶۵
روش صحیح سالم سازی سبزیجات ۶۶
توصیههای بهداشتی مرتبط با سبزیجات و میوهها ۶۸
علائم فساد در مواد غذایی متداول ۶۹
مواد غذایی منجمد ۷۰
دمای مناسب جهت نگهداری مواد غذایی ۷۱
جدول۱٫ دمای مناسب برای نگهداری مواد غذایی مختلف ۷۲
توصیه‌های غذایی جهت افطار در ماه رمضان ۷۳
توصیه‌های غذایی در ایام ماه محرم ۷۵
فصل چهارم : کاربرد گندزدها و مواد ضدعفونی کننده در مساجد و اماکن مذهبی ۸۰
مقدمه ۸۱
روش‌های گندزدایی ۸۱
خصوصیات یک گندزدای شیمیایی مناسب ۸۲
کاربرد گندزداهای شیمیایی ۸۳
۵-۴-۱- پرکلرین (هیپو کلریت کلسیم) ۸۳
آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) ۸۵
هالامید (سدیم-ان-کلرو-پاراتولوئن-سولفونامید یا کلرآمین T) 86
آب آهک ۸۸
کرئولین ۸۹
۵-۴-۷- دکونکس ۵۰ آ.اف ۸۹
توصیه‌های ایمنی در کاربرد مواد گندزدا ۹۰
فصل پنجم  : اصول ایمنی د ر مساجد و اماکن مذهبی ۹۲
مقدمه ۹۳
ایمنی گاز ۹۳
راهکارهای پیشگیری از نشت گاز و ایمنی ساختمان در برابر آتشسوزی ۹۴
راهکارهای پیشگیری از احتراق ناقص گاز و استنشاق گازهای سمی توسط افراد ۹۸
پیشگیری از سقوط افراد ۱۰۰
توصیه‌های پزشکی جهت افراد مسن و یا مبتلا به بیماریهای اسکلتی- عضلانی ۱۰۳
ایمنی برق ۱۰۴
توصیه‌های ایمنی مطرح در زمینه پیشگیری از برق گرفتگی ۱۰۵
شرایط راههای خروجی در مساجد و اماکن مذهبی ۱۰۷
منابع ۱۱۱

مقدمه پایان نامه بیماری های قابل انتقال در اماکن عمومی

انسان همیشه به دنبال مهار بیماری ها و مقابله با آنها بوده و در هر زمان با توجه به علم و دانش خود راهکارهایی را برای مبارزه با بیماری ها انتخاب کرده است. آشنایی افراد جامعه با روش انتقال بیماری¬ها و راهکارهای کنترل و پیشگیری از شیوع آنها از جمله ابزارهای مفیدی است که در کنار مصرف دارو، ضمن بهبود حال بیمار، از شیوع بیماری بین افراد مختلف جلوگیری می¬نماید.
مساجد و سایر اماکن مذهبی از جمله اماکن عمومی هستند که به دلیل تجمع افراد و تراکم جمعیت از یک سو و انجام پذیرایی و توزیع غذا بین مسلمانان از سوی دیگر می¬توانند شرایط را جهت انتقال بعضی بیماری¬ها بین افراد فراهم سازند. سرماخوردگی و آنفلوآنزا، وبا، حصبه، مسمومیت¬های غذایی، سل، هپاتیت A و E، اوریون، سالک، تب خال، آلودگی به آسکاریس، کرمک و ژیاردیا از جمله بیماری¬هایی هستند که پتانسیل انتقال آنها به افراد در اماکن عمومی نظیر مساجد و اماکن مذهبی وجود دارد. این بیماری¬ها از طریق عطسه و سرفه، مواد غذایی، ظروف و دست¬های آلوده و حشرات قابل انتقال می¬باشند. با عنایت به اینکه تراکم بالایی از جمعیت در زمان اقامه نماز و انجام مراسم¬های مختلف در مساجد و سایر اماکن مذهبی حضور دارند، لذا آشنایی روحانیون محترم، متولیان مساجد و حتی نمازگزاران با راه¬های انتقال و کنترل این بیماری¬ها باعث خواهد شد تا با اتخاذ تمهیدات و انجام اقداماتی نظیر تهویه مناسب، گندزدایی سبزیجات، تصفیه هوا، سمپاشی محیط¬های مستعد جهت رشد پشه، شستشوی مناسب ظروف، رعایت بهداشت فردی توسط افراد شاغل در آشپزخانه و آبدارخانه و بهداشت مواد غذایی از شیوع بیماری¬های فوق الذکر پیشگیری شود که در نتیجه، ارتقای سلامت نمازگزاران و حضور مستمر و گسترده مسلمانان در اماکن مذهبی را به همراه خواهد داشت

کد پروژه:۹۶۲

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۳۹۰۰تومان

                 راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.