پروپوزال پیش زمینه ها و پیامد های بدبینی سازمانی در کارکنان

واقعیت ها نشان می دهد با گذشت زمان و پیچیدهتر شدن محیط های کاری ضرورت پرداختن  به مباحث جدیدتر در عرصه مطالعات سازمانی که بر کارائی هرچه بیشتر کارکنان اثرگذار است، روز به روز بیشتر میشود. سازمان های موفق به این مهم دست یافته اند و به جای تأکید بر اهداف کمّی، بر ظرفیت سازی و ارتقای کیفی منابع انسانی در همه سطوح تأکید دارند. برای حصول به این هدف عالی، توجه به عوامل مختلف تأثیر گذار بر نگرش های کارکنان و پیامدهای آنها امری ضروری است. بدبینی سازمانی به عنوان مفهوم جدید روابط کارگر-کارفرما و به عنوان یکی از مهمترین نگرش های کارکنان اخیرا مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. بدبینی، نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی، و سرخوردگی شکل گرفته می گیرد

نظریه های مختلفی از تأثیر عوامل مختلف بر بدبینی سازمانی حکایت دارند.(اندرسون.۱۹۹۶) با استفاده از دیدگاه قرارداد روانشناختی بحث میکند که سهعامل موجب ایجاد بدبینی سازمانی می شود: اول، شکل گیری انتظارات بالای غیر واقعی؛ دوم، تجربه ناامیدی در برآورده شدن این انتظارات؛ و سوم، سرخوردگی پس از آن (andersson;1996:1404). کارکنان انتظارات خود از کارفرمایشان را بر پایه باورهای کلی درباره چگونگی رفتار سازمان یا آنچه که در گذشته تجربه نموده اند ایجاد می کنند). اُلرلی-کلی ( ۶۰۰۲  در مطالعه تجربی خود روی مدل مفهومی اندرسون بحث کرده اند که بدبینی، واکنشی به انحراف و تخلف از تبادل اجتماعی مرتبط با استخدام می باشد

 

-۵ آیا بدبینی سازمانی موجب کاهش تعهد سازمانی کارکنان می شود؟

-۶ آیا بدبینی سازمانی موجب افزایش قصد ترک خدمت کارکنان می شود؟

-۷آیا بدبینی سازمانی موجب کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان

می شود؟

-۸ آیا بدبینی سازمانی موجب افزایش رفتارهای مخرب کاری کارکنان می شود؟

 

 

پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا رشته مدیریت دولتی با ۲۴ صفحه با فرمت ورد و قابلیت ویرایش

کد پروژه:۲۰۴۴

قیمت:  ۱۳۹۰۰تومان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.