دانلود جزوه آزمایشگاه مدار منطقی

فهرست جزوه آزمایشگاه مدار منطقی:

پیاده سازی گیت های پایه

پیاده سازی گیت های دیگر

برسی قانون دمورگان

برسی قانون پخش پذیری

طراحی مدار نیم جمع کننده

طراحی مدار تمام جمع کننده

طراحی دیکدر

طراحی انکدر

طراحی مولتی پلکسر

طراحی دی مولتی پلکسر

طراحی فلیپ فلاپ

طراحی ثبات ها

طراحی شمارنده ها

 

 

 

download دانلود جزوه آزمایشگاه مدار منطقی

 

Tagged as:

No Comments

ارسال پیامیک + = هفت